Environmentální centrum Onezimus

  Paper model aircraft
  Skleněné ptactvo
  Čechy, krásné...
  Ekologicky šetrný
         výrobek v HK
  Hradecký Škrabák
  Ekologický projekt města
         Hradce Králové
  Záchrana princezen
  Environmental Youth
  EVVO
  Zpět na GALACII
 
 
 

Záchrana zakletých princezen

S podporou
města Hradec Králové

Video "Jak překonat dálnici"

  1. Středoškolská environmentální výchova, vzdělávání a osvěta s praktickou možností zapojení do záchrany migrujících žab.
  2. Agenda 21 – problematika uchovávání regionální biodiverzity.

Tento projekt je krátkodobou aktivitou zaměřenou na ekologickou výchovu v přímé kombinaci s ukázkou praktické ochrany přírody, do které jsou studenti aktivně zapojeni "Záchrana zakletých princezen", zaměřená na ochranu obojživelníků.
Budeme ji pořádat koncem března začátkem dubna (záleží na počasí).
Partnerem projektu je SOŠ a SOU HRADEBNÍ, kde funguje ekologický klub HRADEBKA - zúčastní se 40 studentů.

Díky grantu environmentální výchovy a osvěty dáme studentům konkrétní příležitost jak pomoci přírodě.

Forma provedení je přibližně ve dvou základních rovinách.
Již během přípravy budou moci studenti /pokusit se/ vytipovat lokality, které by zasloužili nejen naši pozornost, ale také ochranu. I díky období příprav bude formou přednášek rozvinuto téma „Zachovávání a rozvoj biodiverzity a přirozených ekosystémů přímou podporou jednotlivých populací či biotopů“.

Druhá rovina projektu bude fyzické zabezpečení transferu migrující žabí populace ve vybraných lokalitách (viz níže).

Díky projektu se studenti i veřejnost dozví o katastrofálním celosvětovém úbytku obojživelníků, jeho příčiny a možnosti praktické pomoci této skupině živočichů.
Budou se aktivně účastnit výstavby dočasných bariér pro obojživelníky, budovaných z důvodu zajištění rizikových úseků silnic, kde dochází k velkým masakrům protahujících obojživelníků automobilovou dopravou.

Závěr princezen.