Environmentální centrum Onezimus

  Paper model aircraft
  Skleněné ptactvo
  Čechy, krásné...
  Ekologicky šetrný
         výrobek v HK
  Hradecký Škrabák
  Ekologický projekt města
         Hradce Králové
  Záchrana princezen
  Environmental Youth
  EVVO
  Zpět na GALACII
 
 
 

Příroda před tabulí

S podporou
města Hradec Králové

Projekt je zaměřen na studenty středních škol a gymnázií, kteří se poutavou formou dozví maximum informací o ochraně přírody a životního prostředí na Královéhradecku.

Jednotlivá témata jsou zaměřena na témata, o kterých je méně kvalitních a dostupných informací, ačkoli se jedná z hlediska přežití posledních zbytků naší přírody a potažmo i člověka samotného o jedny z nejpalčivějších problematik současné doby.

Chceme je upozorňovat na chyby, kterých se jako lidé neustále dopouštíme a ukázat, že existují i jiné cesty, které jsou výhodné a přijatelnější pro přírodu i člověka samotného. Prioritním cílem je pak předvést, jak konkrétně každý z nás může napomoci tomu, abychom problémy naší přírody a životního prostředí začali řešit, případně tam, kde se již řeší, jim ještě více napomohli.