Environmentální centrum Onezimus

  Paper model aircraft
  Skleněné ptactvo
  Čechy, krásné...
  Ekologicky šetrný
         výrobek v HK
  Hradecký Škrabák
  Ekologický projekt města
         Hradce Králové
  Záchrana princezen
  Environmental Youth
  EVVO
  Zpět na GALACII
 
 

Get Adobe Flash player

 

Kampaň logu Ekologicky šetrný výrobek v Hradci Králové

S podporou
města Hradec Králové

Říjen 2009 - květen 2011

Plakát:
 


 

HISTORIE PROJEKTU