Environmentální centrum Onezimus

  Paper model aircraft
  Skleněné ptactvo
  Čechy, krásné...
  Ekologicky šetrný
         výrobek v HK
  Hradecký Škrabák
  Ekologický projekt města
         Hradce Králové
  Záchrana princezen
  Environmental Youth
  EVVO
  Zpět na GALACII
 
 
 

"Environmental Youth"

S podporou
města Hradec Králové

Pro úspěch opakujeme (a rozvíjíme).

V návaznosti na rozvíjené granty z roku 2004 v oblasti EVVO, připravujeme ve spolupráci s managementem školy SOŠ a SOU Hradební Hradec Králové projekt "Ekologická Mládež" s mezinárodní účastí čtyř zahraničních škol:

  • Finsko
  • Estonsko
  • Německo
  • Slovensko

Navazujeme na loňský - úspěšný 1. ročník:

  • Letoším 2. ročníkem bychom rádi inspirovali i další management hradeckých Středních odborných škol k environmentálním projektům

Oficiální jazyk projektu:

  • anglický jazyk

Minulý rok jsme uspořádali během projektu sbírku na záchranu Bělokarpatského pralesa. Bylo vybráno 25 000 Kč za což jsme koupí před vykácením zachránili 1.515 m2 biologicky hodnotného pralesa.

Sbírku bychom rádi i letos opakovali.