Environmentální centrum Onezimus

  Paper model aircraft
  Skleněné ptactvo
  Čechy, krásné...
  Ekologicky šetrný
         výrobek v HK
  Hradecký Škrabák
  Ekologický projekt města
         Hradce Králové
  Záchrana princezen
  Environmental Youth
  EVVO
  Zpět na GALACII
 
 

Ekologická kampaň v Hradci Králové

Od 1. října do 30.listopadu 03

Plakát:


Autobus:


Trolejbus:

OS Galacie připravila ve spolupráci s Magistrátem města Hradce Králové, Ministerstvem životního prostředí a Českým ekologickým ústavem reklamní ekologickou kampaň.

Kampaň si klade za cíl, na místní úrovni, zvýšit obecné povědomí o logu Ekologicky šetrný výrobek (E?V).

Reklamní kampaň je doprovázena vzdělávacím seriálem článků o Narodním programu označování výrobků logem Ekologicky šetrný výrobek v "Radnici", městských novinách, které vychází čtyřikrát v měsíci, náklad je 45 000 výtisků/týden, distribuce je zajištěna do každé domácnosti bezplatně.