Environmentální centrum Onezimus

  Paper model aircraft
  Skleněné ptactvo
  Čechy, krásné...
  Ekologicky šetrný
         výrobek v HK
  Hradecký Škrabák
  Ekologický projekt města
         Hradce Králové
  Záchrana princezen
  Environmental Youth
  EVVO
  Zpět na GALACII
 
 
 

Ekologický projekt města Hradce Králové

S podporou
města Hradec Králové

GALACIE připravuje webovou prezentaci společného projektu neziskových ekologických organizací působících na území města Hradce Kralové

Cílem projektu je zjednodušit výběr nabídek z ekologických programů pro veřejnost, školy, úřady a firmy a jejich zapojení do trvale udržitelného způsobu života ve městě, kde žijí či pracují.