Environmentální centrum Onezimus

  Paper model aircraft
  Skleněné ptactvo
  Čechy, krásné...
  Ekologicky šetrný
         výrobek v HK
  Hradecký Škrabák
  Ekologický projekt města
         Hradce Králové
  Záchrana princezen
  Environmental Youth
  EVVO
  Zpět na GALACII
 
 Rok 2010 byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů Mezinárodním rokem biodiverzity. V rámci osvětové a informační kampaně bude biodiverzitu propagovat videospot, který MŽP připravilo pod heslem „Mezinárodní rok biodiverzity – pro pestrou přírodu, pro budoucnost“.

Spot k Mezinárodnímu roku biodiverzity

 

Čechy, krásné...

 

Rozmanitost živočichů a rostlin se vytrácí! Úprkem.

Může za to činnost člověka. Přidejte se ve svém místě, kde žijete a zpomalte tento nevratný děj.

Již třetím rokem se věnujeme programu péče o krajinu.

První ze dvou lokalit je následně charakterizována takto:

Na levém břehu Labe, nedaleko od soutoku Labe s Orlicí (z města Hradce Králové cca 8 km), se nachází obec Vysoká nad Labem s přírodní dominantou kopcem LHOTA.

Návrší kopce (284 m/nm) bylo mnohem méně zalesněno a porost podstatně nižší než dnes.

Byly zde zaznamenány 2 druhy chráněné vyhláškou MŽP - v kategorii ohrožený druh. Jedná se o sasanku lesní (Anemone sylvestris), (1997). Je to druh charakteristický pro výslunné stráně. A Černýš český (Melampyrum bohemicum). K zvláště chráněným druhům, patří z nalezených druhů do kategorie "Silně ohrožený" 1 druh a do kategorie "Ohrožený" 3 druhy.

Z hlediska ochrany přírody je nejvýznamnějším nalezeným druhem nosatec Minypos carinatus, který je v ČR, zejména v Čechách, ohrožen vyhynutím.

Lokalita nebyla mnoho roků udržována. Zdejší cenná luční společenstva proto začala upadat. Proces degradace je tedy nutné zastavit a začít lokalitu znovu pravidelně udržovat. Jedná se o lokalitu v náročném terénu – svah.

Rozhledna - v této lokalitě se díky Sdružení pro obnovu rozhledny na Milíři připravuje projekt, se kterým se můžete seznámit zde.

Další inspiraci a možnosti Vašeho zapojení do práce pro přírodu najdete na stránkách Jaro Jaroměř

GALACIE děkuje vstřícnému postoji vedení obce Vysoká nad Labem, Městu Hradec Králové, odboru ŽP.