Hospic JOHANKA

  Základní informace
  Investiční záměr
  Stav přípravy projektu
  Odborná doporučení
  Doporučení osobností
  Pojišťovny
  Sponzoři
  Zamyšlení
  Zpět na GALACII
 
 

Vzhledem k tomu, že v srpnu 2002 bylo nutno změnit lokalizaci výstavby hospice z obce Káraný do obce Lázně Toušeň, byly ukončeny již provedené práce na architektonické studii pro lokalitu Káraný a započaly práce na přípravě projektu pro lokalitu Lázně Toušeň.

Dne 20.8.2002 - kontaktován p. Jakl, Dukelská 1505, Čelákovice - zpracovatel PÚŘ obce Lázně Toušeň

Dne 5.9.2002 - sjednáno zpracování nového investičního záměru - studie pro lokalitu Lázně Toušeň

Dne 12.9.2002 - Studie, investiční záměr zpracována ve spolupráci s ARIO s.r.o. Praha

Dne 17.9.2002 - na veřejném zasedání schválen zastupitelstvem obce Lázně Toušeň návrh na územní rozhodnutí

Dne 27.9.2002 - na OÚ Lázně Toušeň jednání o pokračování prací na PÚŘ, na kterém byla přítomna starostka obce pí. L. Svobodová, p. Jakl - zpracovatel PÚŘ, Ing. M. Poloprutská - zástupkyně OS Galacie Čelákovice, Ing. R. Kunft a Ing. arch. Z. Horníček - ARIO s.r.o. Praha 10, zpracovatelé zastavovacího plánu

Dne 15.11.02 nám odpovědný projektant předal Projekt k územnímu řízení, který je plně v souladu s naším zadáním a požadavky. Dokumentace obsahuje průvodní zprávu, situaci stavby s přípojkami inženýrských sítí a dokumentaci objektu. V tomto rozsahu byla dokumentace předána zpracovateli PÚŘ.

Projekt podporují:

 • vedle starostky obce Lázně Toušeň, paní Ludmily Svobodové, a zastupitelstva obce
 • Dr. Josef Škvorecký, spisovatel, emeritní profesor University of Toronto
 • pan Jiří Stránský, prezident Českého centra PEN-klubu a dalších 10 členů výboru
 • Ing. Helena Rögnerová, senátorka za náš region
 • JUDr. Ing. Jiří Karas, poslanec KDU - ČSL
 • Ing. Pavel Kováčik, předseda klubu KSČM

Z odborných kruhů

 • Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc, profesorka lékařské etiky, FHS UK
 • MUDr. Vojtěch Suchan, primář int. odd. NsP Brandýs n/L
 • MUDr. Jan Sláma, int. ord. Brandýs n/L. (garant projektu)
 • Ing. Josef Langer, ředitel Klaudiánovy nemocnice Ml. Boleslav
 • MUDr. Jan Galský, ředitel NsP Mělník

Podíl na úhradě provozních nákladů nám předběžně přislíbilo několik zdravotních pojišťoven:

 • VZP ČR
 • OZP Praha 7
 • ZPŠ Mladá Boleslav
 • METAL-ALIANCE Kladno

Mediální partneři:

 • ČRo Regina a Region, střední Čechy
 • TV-PORT s.r.o. - Polabská regionální televize