Hospic JOHANKA

  Základní informace
  Investiční záměr
  Stav přípravy projektu
  Odborná doporučení
  Doporučení osobností
  Pojišťovny
  Sponzoři
  Zamyšlení
  Zpět na GALACII
 
 

Polymont

Dinosauria

Vekra s.r.o.

 

ČRo Regina
a Region

Rako a.s.


TV-PORT s.r.o.
Polabská region. TV

 
 

Bramac střešní systémy s.r.o.


 

 

Můžete se stát sponzory našeho občanského sdružení a podílet se na financování naší činnosti.

Peníze můžete poukazovat na náš účet u KB Brandýs n/L, č.ú. 27-9093520267/0100, případně je můžete předat osobně v hotovosti na naší adrese. Své finanční příspěvky můžete zaslat jednorázově, ale budeme také vděčni za pravidelné nižší částky. Vaše finanční příspěvky jsou podle §15, odst. (8) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů nezdanitelnou částí základu daně. Přijetí finančního daru Vám můžeme písemně potvrdit, pokud nám oznámíte své jméno a adresu, číslo účtu, ze kterého peníze posíláte, poukázanou částku a datum odeslání.