Hospic JOHANKA

  Základní informace
  Investiční záměr
  Stav přípravy projektu
  Odborná doporučení
  Doporučení osobností
  Pojišťovny
  Sponzoři
  Zamyšlení
  Zpět na GALACII
 
 

Ing. Jiřina Musílková, ředitelka VZP

 

Oborová zdravotní pojišťovna

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

ZP Metal Aliance