Hospic JOHANKA

  Základní informace
  Investiční záměr
  Stav přípravy projektu
  Odborná doporučení
  Doporučení osobností
  Pojišťovny
  Sponzoři
  Zamyšlení
  Zpět na GALACII
 
 

Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
prof. lékařské etiky, FHS UK

Doc. MUDr. Karel Bartak, CSc.
předseda Podvýboru Senátu PČR pro rodinnou politiku


Ředitel NsP Mělník
 

Primář interního odd. NsP Brandýs n.L.

Ředitel SZZ Mladá Boleslav