Hospic JOHANKA

  Základní informace
  Investiční záměr
  Stav přípravy projektu
  Odborná doporučení
  Doporučení osobností
  Pojišťovny
  Sponzoři
  Zamyšlení
  Zpět na GALACII
 
 

 

Navrhované kapacity a provoz

Navrhované sociálně zdravotnické zařízení - hospic bude mít působnost pro Středočeský kraj a bude mít povahu nestátního lůžkového zdravotního zařízení pro následnou péči o pacienty, jejichž nemoc je bezprostředně ohrožuje na životě.

V návrhu je na 26 jednolůžkových pokojích pro pacienty umístěna přistýlka, která je určena pro doprovázejícího, aby mohl pobývat na pokoji s pacientem. Tato možnost je vítána především u pacientů ze vzdálenějších míst nebo míst s horším dopravním spojením (přibližně 20%). Za pacienty z blízkého okolí mohou návštěvy přicházet bez omezení návštěvními hodinami. Vzhledem k dobré dopravní dostupnosti autobusem i železnicí lze očekávat, že tato možnost bude maximálně využívána.

O pacienty pečuje v hospici tým zdravotníků s nepřetržitou lékařskou službou. Pod vedením primáře pracují dva lékaři na plný úvazek a další lékaři na služby o víkendech, 9 zdravotních sester se středním a vyšším vzděláním a 13 ošetřovatelů a ošetřovatelek. V ostatních službách pracuje dalších 16 - 18 zaměstnanců. Celkově tedy navrhované zařízení bude nabízet přibližně 42 - 44 nových pracovních míst.

V objektu je kuchyně, kde se připravují snídaně, teplé obědy a večeře. Dále je zde prádelna, sušárna a žehlírna. Tyto služby, stejně jako péče psychologa, sociální pracovnice a duchovního, mohou rozšířit také nabídku pro klienty Domu seniorů.

Je možné rovněž uvažovat o možnosti zřídit zde denní stacionář pro indikované pacienty a dále provozovat půjčovnu rehabilitačních a zdravotních pomůcek nejen pro pacienty, ale i pro seniory a imobilní pacienty, kteří nejsou klienty hospice. Zařízení se může stát centrem pomoci a informací pro všechny, kteří mají v domácí péči své blízké s nejrůznějšími zdravot-ními problémy. Každý hospic se rovněž stává edukačním centrem pro zdravotníky, dobrovolníky a stážisty z nejrůznějších oborů. Proto je v projektu zahrnuto také 6 lůžek pro stážisty.