Nezisková organizace Galacie z.s.

  Úvod
  Kontakt
 
  JOHANKA
          (Hospic)
  BELIGAJKA
          (...čtenářům)
  G1G1
  Km
  22
  Fair Trade
  AURELIE
          (Sociální centrum)
  Onezimus
          (Environmentální
          centrum)
  Free Rice
 
  Odkazy
 

Prof. PhDr RNDr Helena Haškovcová, CSc.

- profesorka lékařské etiky

- členka Obce spisovatelů, členka PEN Klubu

 

Poslední publikace vztahující se k problematice umírání a smrti:

  • Thanatologie, Nauka o umírání a smrti, Praha, Galén 2000
  • Lékařské etika 3. vyd.., Praha, Galén 2002

 

Kontakt:

Fakulta humanitních studií
CVVOE - Legerova 63
120 00 Praha 2
e-mail: haskovcova@fhs.cuni.cz