BELIGAJKA

  Operace Silver A
  Bible
  Rozsáhlý komix
  Dear Mr. Henshaw
  Zlato se čistí v ohni
  Zpět na GALACII
 
 
Zlato se čistí v ohni

Životní příběh pravoslavného kněze Vladimíra Petřka, který se zapojil do domácího odboje v období „heydrichiády“ a poskytl asyl a pomoc gestapem pronásledovaným československým parašutistům.

Kniha – na základě dochovaných dopisů, doposud nezveřejněných archivních materiálů a v neposlední řadě i díky pamětnické výpovědi dvou doposud žijících sester Vladimíra Petřka – přináší velmi realistický pohled na období nacistické okupace naší země.

Zároveň přináší svědectví o obětavé křesťanské lásce a odvaze, která je ochotna přinést oběť nejvyšší.

Více informací: Doslov 1, Doslov 2, Obsah