BELIGAJKA

  Operace Silver A
  Bible
  Rozsáhlý komix
  Dear Mr. Henshaw
  Zlato se čistí v ohni
  Zpět na GALACII
 
 
Dear Mr. Henshaw

Dostává se Vám do rukou kniha, na jejímž překladu pracovalo několik studentů, překladatelů. Jako partner projektu - překladu této knihy byla občanským sdružením GALACIE vybrána SOŠ a SOU Hradební Hradec Králové, se kterou, již dříve GALACIE spolupracovala na ekologických projektech mezinárodního charakteru.

Projektem chtěla GALACIE podpořit zájem studentů o anglický jazyk na středních odborných školách. Anglický jazykový klub umožnil studentům dále se rozvíjet ve svých jazykových, ale i studijní dovednostech a návycích, a tím se lépe připravit na život v multikulturní Evropě.

Studenti-překladatelé si tak mohli ověřit získané zkušenosti ze školní výuky anglického jazyka v rámci volnočasových aktivit navazujících na překlad zmíněné knihy a posílit tak své jazykové sebevědomí.

Od října 2008 bude projekt "Anglický jazykový klub" pokračovat na překladu pěkného komixu.

Překladatelé a poděkování

Více informací: Milý pane Henshawe (Wikipedia)