Sociální centrum AURELIE

  Základní informace
  Investiční záměr
  Stav přípravy projektu
  Kontakt
  Zpět na GALACII
 
 

Sociální centrum AURELIE je střediskem OS Galacie, které má působnost v Hradci Králové.