Sociální centrum AURELIE

  Základní informace
  Investiční záměr
  Stav přípravy projektu
  Kontakt
  Zpět na GALACII
 
 

Za podpory města Hradec Králové jsme zadali renomované umělecko-kovářské firmě projektovou přípravu výrobního zařízení i vlastní výrobu speciálních strojů na pečení a další úpravy hostií

Zpracováváme architektonickou studii chráněného pracoviště, abychom mohli dospělým lidem se zdravotním postižením poskytnout možnost pracovního zapojení s ohledem na jejich schopnosti a potřeby, protože práce pro lidi s postižením představuje nejen možnost výdělku a náplně volného času, ale má v jejich životě také význam rehabilitační a socializační

Jednáme o možnosti podpory provozu chráněné dílny Úřadem práce v Hradci Králové, zaměstnanci budou mít řádně uzavřené pracovní smlouvy a budou finančně odměňováni podle počtu odpracovaných hodin

Projednáváme další možnosti spolupráce s Magistrátem města Hradec Králové

Centrum AURELIE chce poskytovat vedle možnosti práce v chráněných dílnách také další služby, jejichž potřebnost se ukáže při samotném provozu (např. činnost denního stacionáře, využívání volného času při různé zájmové činnosti, individuálním vzdělávání a výuce základů křesťanství, setkávání rodičů a přátel postižených, společné výlety a návštěvy kulturních akcí apod.)