Sociální centrum AURELIE

  Základní informace
  Investiční záměr
  Stav přípravy projektu
  Kontakt
  Zpět na GALACII
 
 

Investičním záměrem je vybudování chráněné dílny pro dospělé lidi se zdravotním postižením a se změněnou pracovní schopností, jejíž výrobní program má velmi specifický charakter. Jedná se o výrobu hostií s ornamentem podle výtvarného návrhu akademického malíře Františka Bílka a podle existujících historických matric.

Výroba hostií s ornamentem by měla navázat na práci Aurelie Procházkové, která se v letech 1934 - 1941 výrobě hostií věnovala za použití původního výrobního nářadí s ornamentálními matricemi. Tyto matrice byly vytvořeny ručně jako rytiny s následným zakalením.

S podporou města Hradec Králové se nyní pracuje na novém výrobním zařízení na výrobu hostií, které umožní realizovat výrobu hostií v souladu se současnými technologickými možnostmi.